Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. januar 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/008

Videre satsing av Taxi 1 i Stjørdal - Klage på avslag av søknad fra Taxi 1 AS

Vedtak

11/009

Meråker kommune. Omstillingsmidler for 2011

Vedtak

11/010

Tilskudd til festivaler og friluftsspel 2011

Vedtak

11/011

Trøndelag Reiseliv AS - søknad for 2011 - profilering av Trøndelag som reisemål

Vedtak