Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. januar 2011 kl 13.30

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Stiklestad

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/5

Forretningssak

UO Offl § 23, annet ledd,
jf Forv.l. § 13

11/6

Søknad næringsutviklingsmidler til NTNU Discovery - 1 mill NOK pr år i 2011 – 2013

Vedtak

11/7

KS strategikonferanse 2011 - Debatthefte

Vedtak