Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. januar 2011 kl 13.45

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/003

Leksvik kommune. Søknad om midler til 3-årig industriutviklingsprosjekt

Vedtak

11/004

Søknad om tilskudd til flerbrukshall i Vanvikan  

Vedtak