Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 03.januar 2012

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/001

Avvikling av fylkeskommunens låneordning. Salg av låneporteføljen til Innovasjon Norge.

Vedtak

12/002

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag. Rekruttering i Nord-Trøndelag

Vedtak

12/003

Høringsuttalelse; Forsvarssjefens fagmilitære råd

Vedtak