Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. september 2011

Møtested: Stjørdal

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/13

 

Godkjenning av møteprotokoll av 22. august 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/14

 

Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris 2011

Vedtak

11/15

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Evaluering av rådsperioden 2007 - 2011

 

Vedtak

11/16

 

Referatsaker pr. 30. september 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/17

 

Helse- og omsorgsdepartementet – NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg – Høring

Vedtak

 

11/18

 

Fylkeseldrerådenes sekretærfunksjon, budsjett og møtegodtgjørelse i 2011

Vedtak

 

 

Eventuelt