Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. august 2011

Møtested: Stiklestad nasjonale kultursenter, Verdal

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/9

 

Godkjenning av møteprotokoll av 28. april 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/10

 

Evaluering av Eldrerådskonferansen 2011

Vedtak

11/11

 

Politiet, Nord-Trøndelag politidistrikt – Innspill til strategisk analyse 2012

Vedtak

11/12

 

Referatsaker pr. 22. august 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

 

Eventuelt