Nord-Trøndelag fylkeskommune

Eldrerådet

 

 

Link til program og innlegg under Eldrerådskonferansen 2011
30. og 31. mai 2011.

 

http://www.ntfk.no/Politikk/utvalg/Sider/Eldreradet.aspx