Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. april kl. 11.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/6

Godkjenning av møteprotokoll av 15. februar og 15. mars 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/7

Eldre 60+ og medvirkning - videreføring

 

Vedtak

11/8

Referatsaker pr. 28. april 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

 

Eventuelt:

·         Informasjon om forarbeid til valg av representanter til eldrerådet

·         Eldrerådskonferansen 2011

·         Felles fylkesplan - høring