Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. februar kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/3

Godkjenning av møteprotokoll av 18. januar 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/4

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2010

 

Vedtak

11/5

Referatsaker pr. 15. februar 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

 

Eventuelt