Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. november 2011

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/19

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Valg av leder og nestleder for perioden oktober 2011 – oktober 2015

Vedtak

11/20

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Valg av representanter til ulike verv

Vedtak

11/21

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag i perioden 2011 – 2015. Saker som bør videreføres av det nye rådet

Vedtak

 

Eventuelt