Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 18. januar 2011, kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/1

Godkjenning av møteprotokoll av 3. desember 2010 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/2

Referatsaker pr. 18. januar 2011 for Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

Eventuelt