Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. september 2010 kl. 1000

Møtested: Karrieresenteret Verdal/NAV Verdal

 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Saker til behandling

Saksnr:

 Saksframlegg/vedtak

10/13

Bruk av tiltakspakken til lærebedriftene for 2010

10/14

Prosjekt Flere gjennom - sluttrapport

10/15

Godkjenning av opplæringskontor lokalisert i annet fylke

10/16

Unntatt fra offentlighet, Off.l. §13, fvl. §13

 

 

Orienteringssaker