Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. mai 2010 kl. 1000

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Saker til behandling

Saksnr:

 Saksframlegg/Vedtak:

10/8

Valg av leder og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda fram til oktober 2011

10/9

Kompetanseplan for videregående opplæring i Nord-Trøndelag i 2010

10/10

Kvalitetsmelding for den videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2010

10/11

Koordineringsgruppa for karriereveiledning – endring i organisering.

10/12

Rapport om status og utvikling for hevede lære- og opplæringskontrakter

 

 

Orienteringssaker

·         Bruk av krisetilskudd til lærebedrifter

·         Formidling 2010

·         Tilbudsstruktur 2010/11

·         Søknad fra Mære landbruksskole om ny organisering av anleggsgartnerutdanninga