Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. mars 2010 kl. 1000

Møtested: VIP senteret, Verdal

 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Saker til behandling

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/5

Veiledning og kontroll av lærebedrifter

Vedtak

10/6

Årsmelding 2009 for utdanningssektoren

Vedtak

10/7

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda 2010 - revidering

Vedtak

 

 

Orienteringssaker

·         Status av krisetilskudd til lærebedrifter

·         OKNTs kvalitetssystem v/representant fra OKNT

·         Status oppfølging av frisørbedrift (u.off)

·         Kompetanseplan 2010

·         Status tilbudsstruktur 2010/11

·         Info. fra årets lærebedrift Aker Piping Technology

o   Omvisning APT kl. 13.00