Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. november 2010 kl. 0930 – 13.10

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Saker til behandling

Saksnr:

 Saksframlegg

Saksprotokoll/

vedtak

10/17

Oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere Gjennom.

Vedtak

10/18

Tilbudsstruktur 2011/12

Vedtak

10/19

Kriterier for å være godkjent lærebedrift

Vedtak

10/20

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda 2011

Vedtak

10/21

Bedriftssak U.off.

 

 

 

Orienteringssaker