Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. januar kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/1

Digital kompetanse

Vedtak

10/2

Rapport veiledning av lærebedrifter 2009

Vedtak

10/3

Bruk av midler fra tiltakspakken til lærebedrifter for 2010

Vedtak

10/4

Untatt off.

 

 

Orienteringssaker

·         Status oppfølging av lærling. Og instruktørundersøkelsen v/Arne Jostein Vestnor

·         Foreløpig statistikk 2009 v/Ove Austmo

·         Helsefagarbeider v/Ulf Hagen