Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. april 2010 kl 13.00

Møtested: Oppmøte Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

17/10

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

18/10

REFERATSAKER

19/10

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORANALYSE TIL FORVALTINGSREVISJON

20/10

TILSYN MED OG REVISJON AV FYLKESVEGENE

21/10

FORBEREDELSE TIL

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

22/10

ARBEIDSGRUPPE OM EGENEKONTROLL

85 TILTAK TIL STYRKET EGENKONTROLL