Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. april 2010 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom Kvenna – A103

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

13/10

REFERATSAKER

14/10

NORD-TRØNDELAG FYLKESOMMUNE - FYLKESKASSEN ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2009

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

15/10

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORANALYSE TIL FORVALTINGSREVISJON

16/10

TILSYN MED OG REVISJON AV FYLKESVEGENE