Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. mars 2010 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom Kvenna – A103

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

9/10

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET

MUSIKK I NORD-TRØNDELAG – OPPFØLGING AV SAK 049/09

10/10

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET

STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE - BYGGEPROSJEKTET

11/10

ORIENTERING FRA REVISOR

12/10

REFERATSAKER