Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. februar 2010 kl 14.00

Møtested: Folkets hus (OSD), Østersund, Sverige

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

5/10

REFERATSAKER

6/10

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

7/10

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

KONFERANSE

8/10

ORIENTERING FRA SEKRETÆR