Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. oktober 2010 kl 14.30

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg, påført behandling:

35/10

REFERATSAKER

36/10

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

37/10

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
INTERN KONTROLL – PROSJEKTPLAN

38/10

SELSKAPSKONTROLL
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS

39/10

ORIENTERING FRA REVISOR
REVISJONSSTRATEGI 2010

40/10

OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR
DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING

41/10

MIDTNORSK KONTROLLUTVALGSKONFERANSE
EVALUERING

 

EVENTUELT  - se møteprotokoll