Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. januar 2010 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom A 103 - Kvenna

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

1/10

REFERATSAKER

2/10

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2009

3/10

KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2010

4/10

ORIENTERING FRA REVISOR