2010 Tilsagn gitt av fylkesråden for samferdsel:

 

Søknad fra Greger Samuelsen om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (10/01863)

Fylkesråden har bevilget kr 40.000 til Greger Samuelsen til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Tor Harald Vist om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (10/01864)

Fylkesråden har bevilget kr 50.000 til Tor Harald Vist til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

Søknad fra Åge Willy Lysø om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (10/00513)

Fylkesråden har bevilget kr 45.000 til Åge Willy Lysø til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto