2010 Tilsagn gitt av fylkesråden for regional utvikling:

 

Søknad fra Ole Vig videregående skole om tilskudd til prosjekt – fagopplæring/næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv del 2 (09/0649)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden

 

 

Søknad fra NamsosJarlen AS om tilskudd til forprosjekt – Friluft 2011 (10/00890)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til utviklings av strategisk næringsplan for Værnesregionen (10/00816)

Fylkesråden for regional utvikling av avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling om tilskudd til prosjektet Laksefiske Namsen + i 2010 (04/04275)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til Bioforsk sin oppbygging av kompetanse og FoU-aktivitet innen biogass (09/07381)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS om tilskudd til tre-årig utviklingsprosjekt –Historiske Reisemål Trøndelag (09/00005)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 225 000.

 

 

Søknad fra Lian Restaurant v/Sans og Samling om tilskudd til Sjøhushold på Lian Restaurant i Trondheim (09/04051)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Norske Landskapsarkitekters forening om tilskudd til bokutgivelse (10/01803)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om tilskudd til prosjektet – Trøndelag som foregangsregion for økologisk melkeproduksjon (10/00689)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Prosjekt Skarvan-Roltdalen nasjonalpark – næring i verneområder om tilskudd til delprosjekt Skarvan-Roltdalen Nasjonalpark (09/06578)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 120 000

 

 

Søknad fra Levanger kommune på vegne av styringsgruppa for Skognettverk Innherred, om tilskudd til 3-årig prosjekt – Skognæringa i Innherred (10/00810)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil 150 000.

Søknad fra Meråker til topps om tilskudd til idretts, nærings- og stedsutviklingsarrangement – Meråker til topps festival (10/01685)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Midtnorsk Filmsenter om tilskudd til Filmbussen Trøndelag 2010 (10/02291)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Intro-Innherred Trainee, om tilskudd til drift og medlemskontingent for 2010 (08/01426)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 165 000 til drift av den regionale traineeordningen og kr 33 000 til medlemskontingent for 2010.

 

 

Søknad fra TMM Produksjon AS om tilskudd til TV-produksjon om ”Spelet om Heilag Olav” (10/01733)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilleggfinansering av Stjørdalkonferansen (09/07525)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapssenteret for Laks og Vannmiljø om tilskudd til prosjekt estimert villaksinnsig i Trondheimsfjorden (10/02092)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Ila Fiskemottak (sus) v/Trondheimsfjorden Fiskarlag om tilskudd til etablering av fast fiskemottak i Trondheim og Trondheimsfjorden (10/00195)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Norsk-Russisk Handelskammer om tilskudd til bedrifter som arbeider mot det russiske markedet (delprosjekt Nord-Trøndelag) (10/00889)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Blues in Hell, om tilskudd til oppstartstøtte for 2010, 2011 og 2012 (10/02240)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000 totalt.

 

 

Søknad fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag om tilskudd til Innorama 2010 (10/03062)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 25 000.

 

 

Søknad fra AkvARENA om tilskudd til innovasjonsprosjekter i Teknologi akvARENA (10/00557)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Leksvik kommune om tilskudd til Hindrem Stavkirke (06/00713)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling, om tilskudd til delfinansiering av Norskehavsanalysen (10/03145)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 72 500.

 

 

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om støtte til Trøndersk Reiselivskonferanse 2010 (10/02980)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Foreningen Kystriksveien om tilskudd til ferjevertordningen 2010 (10/02325)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 80 000.

 

 

Søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til Melk i fram-10 (10/03056)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om tilskudd til arrangement av landsmøte i juni 2010 på Stjørdal (10/02682)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra LOOP stiftelsen for kildesortering og gjennvinning (10/03142)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Midtre Namdal samkommune, om tilskudd til utvikling av forprosjekt ”Vekst i regionbyen Namsos 2020” (09/03528)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Levanger Håndballklubb om tilskudd til utviklingsprosjekt (09/03528)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Vikna kommune om støtte til utarbeidelse av reguleringsplan (10/03705)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til prosjektet ”Lokstallen – et kulturverksted” (10/03946)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Midtnorsk Filmfond AS, om tilskudd til filminnspilling av filmen ”Hjem til jul” i regi av BulBul Film (10/02782)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Midtnorsk Kompetansenettverk for rytmisk musikk (MINK) 2010, om tilskudd til utviklingsprosjekt (10/03737)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 133 400.

 

Søknad fra Ytre Namdal vgs om tilskudd til ”Blå konferanse” 2010 (08/04462)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra NAV Verran om tilskudd til ungdomsprosjektet ”Ungdomssatsinga i Verran” (09/05941)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Fabula Media AS om tilskudd til forprosjekt dokumentarfilm om ”Eplene i Messehagen” (10/04237)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Statskog SF om tilskudd til tekniske undersøkelser i Raudfjellet, Snåsa (10/04000)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapsparken Nord-Trøndelag om tilskudd til forprosjekt ”Oppbygging av Såkornfond Trøndelag” (10/02640)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Midt-Norsk Kunstfestival om tilskudd til toårig utviklingsprosjekt biennale for internasjonal kunst i Nord-Trøndelag (10/02831)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Ørland kommune om tilskudd til arbeidet for Ørland hovedflystasjon som framtidig kampflybase i Norge (10/04255)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 50 000.

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til prosjektmidler til trainee samhandling (10/05856)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Midtre Namdal samkommune om tilskudd til prosjektet – Stolt forvalter? – av landbrukseiendommer i Midtre Namdal (10/05482)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Namdalshagen om tilskudd prosjektmidler til trainee samhandling (10/05856)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Stiftende selskap Friluft AS om tilskudd til gjennomføring av ”Friluft 2011” (10/04001)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 100 000.

 

 

Søknad fra Namsos kommune om tilskudd til anbudsarbeid og finansieringsarbeid i forbindelse med forlengelse av rullebanen ved Namsos lufthavn (10/05856)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 240 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer Næringsselskap AS om tilskudd til forstudie desentralisert ingeniørutdanning (10/06534)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra FabLab Høylandet AS om tilskudd til utviklingsprosjekt Rep-Rap Mendel 2010-2012 (3D printer) (07/02690)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Kulturbyrået Mesén om tilskudd til gjennomføring av musikkprosjektet Svorsk Spællag (10/01696)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk AS om tilskudd til dialogsamlinger mellom aktører i laksenæringene (09/06955)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til – Kartlegging av ENØK-potensialet i Trøndelag (10/06735)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 286 500.

 

 

Søknad fra Norsk Revyfaglig Senter om tilskudd til forprosjekt høgskoleutdanning (10/05522)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 71 500.

 

 

Søknad fra Trøndersk Festivalnettverk v/Steinkjerfestivalen AS om tilskudd til ringvirkningsanalyse av festivaler i Trøndelag (10/03149)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Adalia Film og Media om tilskudd til prosjektet Web-tv-blogg med fokus på klima og miljø (10/06646)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden

 

 

Søknad fra Stiftinga Hilmar Alexandersen og Fabula Film AS om tilskudd til gjennomføring av prosjektet Film og Fiol (10/04329)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkesbibliotek om tilskudd til oppstart av 3 årig prosjekt – lesesatsing med Litteraturhuset Nord-Trøndelag (10/07519)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000 for 2010.

 

 

Søknad fra NHO Trøndelag om tilskudd til gjennomføring av prosjekt Globale Future Trøndelag kull II år 2011-2012 (10/07040)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra NM ski 2011 om tilskudd til forbedring av ankomst til skianlegget og oppgradering av lyd, bilde og IT (10/05141)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS om tilskudd til kartlegging og mulighetsvurdering – bedriftsnettverk for maritime tradisjonshåndverkere (10/06246)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 81 000.

 

 

Søknad fra Olav Duun vgs om tilskudd til videreutvikling Newton energi og miljørom (08/01029)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til medfinansiering til deltakelse fra fylkeskommunene i Trøndelag på ”The 8th China (Chongqing)International Garden Expo” (11/00127)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 125 000.

 

 

Søknad fra Namsos kommune om tilskudd til ny musikal i Namsos (10/06031)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.