2010 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder:

 

Tilskudd til konsert ”Vess du vil” til støtte for jordskjelvofre på Haiti.

Bevilget kr. 15.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag til avholdelse av Landsmøte 2010 for Norges Kokkemestres Landsforening.

Bevilget kr. 10.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Jushjelpa c/o HIST, Trondheim – støtte til fellesseminar på Geilo i okt. 2010

Bevilget kr 5.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Mosvik kommune – støtte i forbindelse med hederskveld for Petter Nordtug

Bevilget kr. 22.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Stjørdal kommune – støtte til 100 års markering – Hegra Festning

Bevilget kr 30.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad fra Ytterøy småbåthavn BA – støtte til redningsøvelse og sjøvett-tiltak

Bevilget kr 10.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad fra Steinkjer Skytterlag om tilskott til jubileumsberetning – 150 år

Bevilget kr 16.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.