Tilsagn gitt av fylkesråden for kultur - tospråklighetsmidler fra Sametinget:

 

Søknad fra Gielem Nastedh/Snåsa kommune om tilskudd til prosjekt Sansehage (10/01561)

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

Søknad fra Røyrvik kommune om tilskudd til prosjekt ”Utvikling av sørsamisk språk og kulturkompetanse i Røyrvik kommune” (07/09108)

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.