Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16., 17. og 18. februar 2010. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Folkets Hus (OSD), Østersund - ved Odensala Camping

MØTEPROTOKOLL

Felles uttalelse fra Jämtlands Läns Landsting og Fylkestinget i Nord-Trøndelag

PROGRAM

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

SAKLISTE:

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/1

Forslag til vernehjemmel i jordloven

Komitéinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/2

Forslag på kandidater til styrene i helseforetakene eid av Helse Midt-Norge RHF og forslag på kandidater til styret for Oslo universitetssykehus HF

Saksprotokoll/
Vedtak

10/3

Kontrollutvalgets årsrapport 2009

Saksprotokoll/
Vedtak

10/4

Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/5

Landbruksmelding for Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/6

Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/7

Rammeavtale mellom Statens vegvesen Region midt og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/8

Digital kompetanse - evaluering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

10/9

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/10

Lierne Nasjonalparksenter IKS - Godkjenning av vedtekter og valg til representantskapet

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/11

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter - Melding

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/12

Fylkestingets delegasjon av myndighet

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/13

Nord-Trøndelag som GMO-fritt område

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

 

Int nr:

Interpellasjoner:

10/1

Einar Strøm (Sp): Det grenseløse oppvekstløftet

Saksprotokoll/
Svar

10/2

Adrian Wahlborg (SV): Flere reelle drop outs” gjennom

Saksprotokoll/
Svar

10/3

Gunnar Alstad (Sp): Folkevalgt styring over rovviltforvaltningen?

Saksprotokoll/
Svar
/Vedtak

10/4

Mildred Marita Ramberg Røthe (V): Naturmangfaldåret 2010

Saksprotokoll/
Svar

 

Div. info om Jämtland Läns Landsting