Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5., 6. og 7. oktober 2010.

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

SAKLISTE

Sak nr:

Saksframlegg / komiteinnstillinger:

Saksprotokoller:

10/57

Krav om lovlighetkontroll (jf. KL § 59)  -  fylkestingets vedtak vedr. oppnevning av medlemmer i lokalstyret for Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll/
Vedtak

10/58

Forbrukerutvalg for fylkeskommunene i Midt-Norge. Årsmelding 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/59

Eiermelding 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/60

Prosjektet Flere gjennom - sluttrapport

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/61

Toleranse Nord-Trøndelag - sluttrapport

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/62

Riksantikvaren - Strategisk plan for forvaltningen av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer 2010 - 2020 - Uttalelse

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/63

Osen kommune - fylkestilhørighet. Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/64

Tilsyn med og revisjon av fylkesvegene

Saksprotokoll/
Vedtak

10/65

Strateginotat felles fylkesvegplan 2010-2013

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/66

Forskuttering av tiltak innenfor fv17-prosjektet

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/67

Fv705 - Fra fjord til fjell a/s - Eierskap i aksjeselskap

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/68

Høringsuttalelse - evaluering av Selskapet for Industrivekst SF (SIVA)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/69

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Innstilling fra Kontrollutvalget

Saksprotokoll/
Vedtak

10/70

Virkemiddelsituasjonen pr 01.09.2010 -
Regionalt utviklingsprogram

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/71

Sak fremmet under fylkestingets åpning, jf. pkt 25 i fylkestingets reglement:

78.000 funksjonshemmede ønsker jobb

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

 

Int nr:

Interpellasjoner:

10/15

Endre Skjervø og Ola-Morten Teigen (Frp):
Undergraving av demokratiet?

Saksprotokoll/
Svar

10/16

Hilde Tyldum Stordahl (SV):
Hva kan gjøres for å bevare melkeproduksjonen i Nord-Trøndelag?

Saksprotokoll/
Svar/
Vedtak

10/17

Ole Berget (Frp): En gratis skole

Saksprotokoll/
Svar