Fylkesrådet i Nord-Trøndelag  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 10/141

Tilskudd til utbygging av bredbånd og mobildekning, Vakkerdalen i Røyrvik kommune

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

29.6.2010

10/141

                                                                                   

Saksbehandler:

Roger Rein

Arkivsak:

03/02813

Arkivkode:

036.T31

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Røyrvik kommune gis et tilskudd på 1 600 000 kroner til utbygging av mobil- og bredbåndsnettet. Dette finansieres av bevilgning avsatt til bredbåndsutbygging i Regionalt utviklingsprogram for 2010.

 

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.