Fylkesrådet i Nord-Trøndelag  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 10/140 Arkivsak: 2003/02813

Finansiering av bredbåndsbygging til grender i Nærøy kommune - søknad om tilskudd

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

29.6.2010

10/140

                                                                                   

Saksbehandler:

Roger Rein

Arkivsak:

03/02813

Arkivkode:

036.T31

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Nærøy kommune gis et tilskudd på 1 058 000 kroner til bredbåndsbygging i kommunen. Dette finansieres av bevilgning avsatt til bredbåndsutbygging i Regionalt utviklingsprogram for 2010.

 

 

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.