Fylkesrådet i Nord-Trøndelag  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 10/139

Basestasjoner for mobiltelefon i Sanddøladalen. Søknad om tilskudd.

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

29.6.2010

10/139

                                                                                   

Saksbehandler:

Roger Rein

Arkivsak:

03/02813

Arkivkode:

036.T31

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Lierne og Grong kommuner gis et tilskudd på 1 170 000 kroner til bygging av to basestasjoner for mobiltelefon i Sanddøldalen. Bevilgningen finansieres av bevilgning avsatt til bredbåndsutbygging i Regionalt utviklingsprogram 2008 og 2009.

 

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.