Fylkesrådet i Nord-Trøndelag  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 10/9

Søknad om stedsutviklingstilskudd i kommunesenteret - Overhalla

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

12.1.2010

10/9

                                                                                   

Saksbehandler:

Karl-Heinz Cegla

Arkivsak:

09/07628

Arkivkode:

713.1

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Fylkesrådet innvilger Overhalla kommune kr. 350 000 fra Regionalt utviklingsfond til fysiske tiltak i kommunesenteret.

 

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.