Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. september 2010, kl 13.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/192

VRI Trøndelag - Søknad om finansiering av VRI Trøndelag 2010

Vedtak

10/193

Statnett – Oppgradering av 300 kV ledning Klæbu – Verdal – Ogndal – Namsos til 420 kV driftsspenning. Høring

Vedtak

10/194

Høring av utkast til forskrift til vegtrafikkloven § 7a om køprising

Vedtak

10/195

Kystutviklingsmidler - Regionalt utviklingsprogram 2010 - prioritering av satsinger

Vedtak