Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. september 2010 kl. 11.00

Møtested: Søsterskipet, Rørvik

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/180

Lokal samfunnsutvikling i kommunene i Nord-Trøndelag (LUK). Søknad om deltakelse i KRDs programsatsing.

Vedtak

10/181

Nærøy og Vikna Næringsforening/Namdalshagen – Søknad om finansiering av utviklingsprosjekt/forprosjekt Rørvik Lufthavn, Ryum.

 

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 5. – 7. oktober behandlet.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen fra fylkesrådets vedtaksmøte.

Sakene til fylkestingets samling legges ut fortløpende på fylkestingets sakliste