Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. september 2010, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/174

Nærøy kommune - Søknad om tilskudd til utvidelse av Purkholmen industriområde

Vedtak

10/175

Forskrift om utvidet jakttid for hjort i Verdal kommune

Vedtak

10/176

CleanTech Mid-Norway (CTMN) - Søknad om finansiering 2010 - 2011

Vedtak

10/177

Levanger 1000 år i 2011

Vedtak

10/178

Hurtigbåt Statland - Namsos. Søknad om drift og finansiering av et prøveprosjekt

Vedtak

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 7. – 7. oktober behandlet.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokoll fra fylkesrådets vedtaksmøte.

Sakene til fylkestingets samling legges ut fortløpende på fylkestingets sakliste