Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. august 2010, kl 13.30

Møtested: Møterom Stiklestad, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/163

Nærøy kommune. Søknad om kr 4.5 mill. til omstillingsprosjektet for Ytre Namdal

Vedtak

10/164

Søknad om sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner – Uttalelse

Vedtak

10/165

Høring - forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

Vedtak

10/166

Driftsrapport pr 31.7.2010 til fylkesrådet

Vedtak

10/167

Oppnevning av varamedlemmer til fagskolestyret

Vedtak

10/168

NOU2010-2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser - høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak