Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. august 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/162

Evaluering av konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i Statens vegvesen - Høring

Vedtak