Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. august 2010

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/159

Inderøy kommune - Søknad om tilskudd til prosjekt  Inderøy 2020 – Samfunnsutviklings-prosjekt for Inderøy

Vedtak

10/160

Høring - DIFI rapport om etablering av sentral valgenhet

 

Vedtak

10/161

Høring - forslag til endringer i valgloven

 

Vedtak