Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. august 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/158

Høringsinnspill til forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer og forskrift om fremmede treslag

Vedtak