Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. juni 2010 kl. 13.05

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/127

Ny petroleumsmelding. Innspill.

Vedtak

10/128

Statens vegvesen - Klage på avslag på søknad om avkjørsel fra Fv 769 i Namsos kommune

Vedtak

10/129

Regional Transportplan (RTP) - deltagelse og representasjon fra Nord-Trøndelag

 

Vedtak

10/130

Justering av seniortiltak i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Vedtak