Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. juni 2010 kl. 12.00

Møtested: Ytre Namdal vg. skole

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/122

Årsrapport 2009 - Opplæringsregion Nord

Vedtak

10/123

Meråker videregående skole. Søknad om tilskudd til Meråker Testlab

 

Vedtak

10/124

Søknad om bidrag til finansiering av prosjektet Skognæringa i Indre Namdal

 

Vedtak

10/125

Nord-Trøndelag Idrettskrets. Søknad om støtte til testutstyr ved Campus Steinkjer.

Vedtak

10/126

Nordtrøndersk deltakelse i Midtnorsk filmsatsing

Vedtak