Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. mai kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/107

Kompetanseplan for videregående opplæring 2010

Vedtak

10/108

Internasjonal koordinator - Spleiselag med kommunene

Vedtak

10/109

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS - Søknad om støtte til selskapets programsatsinger i 2010.

 

Vedtak

10/110

Miljøverndepartementet – Klimakur 2020 – Høring

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 8. – 10. juni behandlet.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokoll fra fylkesrådets vedtaksmøte.

Sakene til fylkestingets samling legges ut fortløpende på fylkestingets sakliste.