Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. mai kl. 13.00 og kl 17.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/90

Innovasjon Norge - forslag til kandidat i valgkomiteen for valg av styret for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag

Vedtak

10/91

Føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemål

 

Vedtak

10/92

Ytre Namdal videregående skole - Søknad om støtte til å utvikle desentralisert fagskoletilbud med digitalt innhold i fylkene Nordland og Nord-Trøndelag

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 8. – 10. juni behandlet.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokoll fra fylkesrådets vedtaksmøte i dag.

Sakene til fylkestingets samling legges ut fortløpende på fylkestingets sakliste.