Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. mai kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/85

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt 7)

Vedtak

10/86

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) - Høring planforslag

 

Vedtak

10/87

Handlingsplan for tildeling av spillemidler til store idrettsanlegg 2010 - 2013 i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

10/88

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 27.-29.04.2010

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet sak med innstilling til fylkestingets samling 08.-10. juni 2010.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen.