Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. mai kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/82

Olje- og energidepartementet - Forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde

Vedtak

10/83

Utlysing av Bolyst 2010 fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) - Samlet behandling av søknader fra Nord-Trøndelag

Vedtak

10/84

Offentlig høring på Vegdirektoratets forslag til forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler på fylkesveg og kommunal veg i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg mm.)

Vedtak