Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. april 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/79

Regionalt Forskningsfond for Midt-Norge. Bestillingsbrev til fondsstyret.

Vedtak

10/80

Friluftsmidler 2010 – Delegasjon av fullmakt

 

Vedtak

10/81

Etterbevilgning til Nord-Trøndelag Idrettskrets og Nord-Trøndelag Barne-og Ungdomsråd - budsjettår 2010

 

Vedtak