Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. april 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/74

Klage på vedtak om skoleskyss, Levanger kommune

Vedtak

10/75

Klage på vedtak om skoleskyss - Namsos kommune

Vedtak

10/76

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Opplegg for 2010.

Vedtak

10/77

Søknad om bidrag til finansiering av veivalgsprosjekt for landbruket i Indre Namdal - Hvor går IN-bonden?

Vedtak

10/78

Fylkeskommunal representasjon i selskapet Fosenvegene AS Ei' tim’ te’ by’n

 

Vedtak