Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. april 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/67

Trøndelag forskning og utvikling - Søknad om bidrag til finansiering av landbruksstipendiat

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 27.-29. april 2010 behandlet .

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

 

 

Link til saklista for fylkestingets samling 27.-29. april 2010

(fylkestingssakene legges ut fortløpende etter hvert som de ferdigstilles)