Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. april 2010 kl. 13.10

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/58

Leveranseavtale for 2010 mellom Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak

10/59

Regionalt utviklingsprogram 2010 - fordeling av ramme til Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

Vedtak

10/60

Pe-Torsa Vel - Søknad om støtte til videreutvikling av teateret Pe-Torsa

Vedtak

10/61

Forretningssak

Unntatt fra offentlighet offl. § 13, Fvl. § 13

 

 

10/62

Konsolideringsavtale mellom Museet Midt IKS og Nord-Trøndelag fylkeskommune – godkjenning
– utsatt sak fra møtet 23.03.10

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets samling 27.-29. april 2010.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

 

 

Link til saklista for fylkestingets samling 27.-29. april 2010

(fylkestingssakene legges ut fortløpende etter hvert som de ferdigstilles)