Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. mars 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/49

Verdal kommune. Søknad på regionale utviklingsmidler - Verdal 2012 - et nyskapings- og utviklingsprosjekt

Vedtak

10/50

Levanger kommune. Søknad om investeringstilskudd fra Regionalt Utviklingsprogram. Trønderhallen.

 

Vedtak